Dalam dunia ini, manusia diciptakan sebagai makhluk hidup dengan keunikannya masing-masing. Keunikan inilah yang menjadikan […]